umieścić się

umieścić się
umieścić się {{/stl_13}}{{stl_7}}'usiąść gdzieś, zająć jakieś miejsce; ulokować się, usadowić się gdzieś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Umieścić się za stołem, w samochodzie, na widowni. Umieścić się przy kimś. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • umieścić — dk VIa, umieszczę, umieścićcisz, umieść, umieścićcił, umieszczony umieszczać ndk I, umieścićam, umieścićasz, umieścićają, umieścićaj, umieścićał, umieścićany 1. «położyć, postawić gdzieś, ulokować w jakimś miejscu» Umieścić coś na oknie, w szafce …   Słownik języka polskiego

  • rozłożyć — dk VIb, rozłożyćżę, rozłożyćżysz, rozłożyćłóż, rozłożyćżył, rozłożyćżony rozkładać ndk I, rozłożyćam, rozłożyćasz, rozłożyćają, rozłożyćaj, rozłożyćał, rozłożyćany 1. «rozprostować, rozpostrzeć coś złożonego; położyć na czymś rozpościerając;… …   Słownik języka polskiego

  • rozlokować — dk IV, rozlokowaćkuję, rozlokowaćkujesz, rozlokowaćkuj, rozlokowaćował, rozlokowaćowany rozlokowywać ndk VIIIa, rozlokowaćowuję, rozlokowaćowujesz, rozlokowaćowuj, rozlokowaćywał, rozlokowaćywany «dać kwatery, mieszkania wielu osobom; umieścić,… …   Słownik języka polskiego

  • rozkwaterować — dk IV, rozkwaterowaćruję, rozkwaterowaćrujesz, rozkwaterowaćruj, rozkwaterowaćował, rozkwaterowaćowany rozkwaterowywać ndk VIIIa, rozkwaterowaćowuję, rozkwaterowaćowujesz, rozkwaterowaćowuj, rozkwaterowaćywał, rozkwaterowaćywany 1. «umieścić… …   Słownik języka polskiego

  • władować — dk IV, władowaćduję, władowaćdujesz, władowaćduj, władowaćował, władowaćowany rzad. władowywać ndk VIIIa, władowaćowuję, władowaćowujesz, władowaćowuj, władowaćwał, władowaćywany 1. «ładując umieścić gdzieś, ułożyć na czymś; rzadziej: wsadzić… …   Słownik języka polskiego

  • załadować — dk IV, załadowaćduję, załadowaćdujesz, załadowaćduj, załadowaćował, załadowaćowany załadowywać ndk VIIIa, załadowaćowuję, załadowaćowujesz, załadowaćowuj, załadowaćywał, załadowaćywany 1. «umieścić ładunek lub ludzi w jakimś środku transportu;… …   Słownik języka polskiego

  • wsiąść — dk XI, wsiądę, wsiądziesz, wsiądź, wsiadł, wsiedli, wsiadłszy wsiadać ndk I, wsiąśćam, wsiąśćasz, wsiąśćają, wsiąśćaj, wsiąśćał «wejść do (wnętrza) jakiegoś środka lokomocji, zająć miejsce, umieścić się w nim (na nim); także: umieścić się na… …   Słownik języka polskiego

  • zająć — dk Xc, zająćjmę, zająćjmiesz, zająćjmij, zająćjął, zająćjęła, zająćjęli, zająćjęty, zająćjąwszy zajmować ndk IV, zająćmuję, zająćmujesz, zająćmuj, zająćował, zająćowany 1. «zapełnić, wypełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń, powierzchnię czegoś»… …   Słownik języka polskiego

  • siodło — n III, Ms. siodłodle; lm D. siodłodeł 1. «siedzenie ze skóry i włosia, wkładane na grzbiet konia do jazdy wierzchem» Wskoczyć na siodło. Zachwiać się w siodle. Poprawić się, umieścić się w siodle, na siodle. Wysadzić jeźdźca z siodła. ∆ Koń pod… …   Słownik języka polskiego

  • usadzić — dk VIa, usadzićdzę, usadzićdzisz, usadź, usadzićdził, usadzićdzony usadzać ndk I, usadzićam, usadzićasz, usadzićają, usadzićaj, usadzićał, usadzićany 1. «wskazać poszczególnym osobom miejsca, gdzie mają usiąść; posadzić, usadowić» Usadzić gości… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”